דירוג 2008

pic_18_C

שאלון הדירוג כולל, לראשונה, גם פרק בנושא ממשל תאגידי
דירוג מעלה 2008 מבוצע בשיתוף עם חברת הדירוג Standard and poor's Maalot המתפעלת את הדירוג וחברת הייעוץ מקינזי המגבשת את המודל החישובי. תהליך הדירוג מבוקר על ידי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג.

חברות ציבוריות במדד מעלה לפי סדר א"ב:

דירוג מעלה 2008 - חברות ציבוריות - פלטינה וזהב

dirug zhbury 1

טבלת הדירוג המלאה

חוברת הדירוג המלאה

מצגת תוצאות דירוג מעלה 2008

דירוג החברות המשתתפות במדד ת"א 100

רוברט רובינשטיין, מנכ"ל ומייסד של קבוצת Brooklyn Bridge

עובדות ומספרים

קריטריונים לדרוג מעלה 2008

סקירת הדירוג בעיתונות

שאלון דירוג מעלה 2008

סיכום ביצועים סביבתיים

חשיפת תוצאות דירוג מעלה 2008 – הודעה לעיתונות