דירוג 2010

pic_20_C
בדירוג מעלה 2010 השתתפו 75 חברות מתוכן 47 חברות ציבוריות ו- 28 פרטיות, עליה של 20% בהשוואה למספר המשתתפות בדירוג 2009

כנס חשיפת דירוג מעלה 2010 התקיים ב-9 ביוני 2010.

מצגת תוצאות הדירוג | מומו מהדב, מנכ"ל מעלה:

כניסה ישירות לשירות Slideshare>> לחצו כאן
להורדה בפורמט PDF>> לחצו כאן

תוצאות עיקריות
טבלת הדירוג הכללית ופילוחים מעניינים
תוצאות לפי פרקים
תוצאות לפי פרקי הדירוג השונים: אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה, איכות סביבה וממשל תאגידי.
חשיפת דירוג מעלה 2010
להודעות, מצגות ורשמים מהאירוע
החברות המשתתפות
פרטים על החברות המשתתפות בדירוג
שאלון הדירוג
מידע על השאלון והוועדה הציבורית