דירוג 2011

מצגת חשיפה דירוג מעלה 2011אחריות תאגידית, איך עושים את השינוי?

ביום א', 5 ביוני, חשף ארגון מעלה את נתוני דירוג מעלה 2011 לאחריות תאגידית בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

תמונת מצב חברתית של המשק הישראלי 2011                                             נתונים סטטיסטיים מהדירוג

דירוג החברות המשתתפות                                                                              מידע על החברות המשתתפות ודירוגן לפי פלטינה זהב וכסף

שאלון דירוג מעלה 2011                                                                         שאלון הדירוג, הקריטריונים והועדה הציבורית