האם החברות במעלה מתנגשת בפעילות עם ארגונים אחרים בתחום קשרי הקהילה?

בהחלט לא. מעלה הינו ארגון גג, המיידע את עמיתיו לגבי אפשרויות ייעוץ נוספות. עסקים רבים מבין עמיתי מעלה נעזרים במקביל גם בשירותי ליווי ויישום של גופים מקצועיים נוספים, המתמחים בתחומים ובפרויקטים ספציפיים.