האם כל עסק יכול להצטרף לרשת העמיתים של מעלה?

כן, רשת העמיתים פתוחה לכל עסק, בכל גודל, מכל תחום ומכל סקטור עסקי-פרטי, ציבורי וממשלתי. הקריטריון להצטרפות הינו הנכונות ללכת בדרך האחריות החברתית.