האם מעלה כותבת בעצמה את השאלון לדירוג?

כתיבת הקריטריונים לדירוג מעלה ועידכונם נעשית על ידי ועדה ציבורית. בוועדה אנשי ציבור בעלי ידע מקצועי רלבנטי בתחומים עסקיים וחברתיים מגוונים.

למידע נוסף על הועדה הציבורית, לחצו כאן.