האתיקה והבסיס האתי של אחריות תאגידית

סרטון שהינו חלק מתהליך הטמעת האתיקה בחברת אל על המבוצע על ידי חברת גודויזון

https://youtu.be/ES8Zi1UgkUY

הסרטון הוכן על ידי ד"ר פנינה ליפשיץ אבירם, מרצה בפקולטה למשפטים , הקריה האקדמית אונו