החברות המשתתפות

פרטים על החברות המשתתפות בדירוג
בדירוג מעלה 2010 75 חברות. החברות המשתתפות בדירוג מעסיקות 173 אלף עובדים, ובעלות מחזור מצרפי של כ-296 מיליארד ₪ המהווה 58% מהתוצר העסקי בישראל (נתוני בנק ישראל).

** לאיכות מירבית יש ללחוץ על התמונה

החברות המשתתפות בחלוקה לפי סקטורים
cake

גרף מספר החברות המשתתפות
tcomps