הערכת ביצועים סביבתיים לדירוג 2007

הערכת החלקים בדבר הביצועים הסביבתיים והדיווח הסביבתי

תחום איכות הסביבה הפך להיות ערך חברתי חשוב, הרבה מעבר לפתרונות טכנולוגים נקודתיים, כפי שהיה בעבר. יותר ויותר עסקים מבינים היום, כי לכל פעילות עסקית יש השלכה סביבתית, החל משימוש יום יומי בחשמל או במים וכלה בניהול פסולת מסוכנת, כך שלמעשה לא ניתן עוד להפריד בין אחריות חברתית כוללת של פירמה לבין האחריות הסביבתית. יצירת כלים להטמעת המחויבות לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית, גישה יזמית בצמצום ההשפעות הסביבתיות ואימוץ נורמות בינלאומיות לניהול איכות הסביבה הם הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של החברה.

תחום איכות הסביבה הינו תחום מורכב, והשפעותיו רחבות היקף. יישום האחריות בתחום זה דורש מהחברות ניהול מקצועי והשקעות כספיות מהותיות. לפיכך, תחום איכות הסביבה הינו התחום היחידי בדירוג 2007 בו מועסק אנליסט לבחינת ההשפעות הסביבתיות של החברה.

מתוך מודעות להבדלים ברמות ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שונים, הקריטריונים בנושא איכות הסביבה והניקוד המיוחס להם משתנים בהתאם למידת ההשפעה הסביבתית של הסקטור אליו משתייכת החברה.

הערכת החלקים בדבר הביצועים הסביבתיים והדיווח הסביבתי (ברמות השפעה גבוהה ובינונית) מבוצעת על ידי אנליסטית סביבתית – נגה לבציון- נדן. לבציון – נדן היא כלכלנית סביבתית בעלת תואר שני במדיניות וכלכלה סביבתית מ-LSE (London School of Economics and political Sciences) ובוגרת הטכניון באדריכלית נוף. היא מייעצת ומלווה גופים פיננסים ומחקריים בהפנמת הבנה כלכלית של סיכונים והזדמנויות סביבתיים. הערכת האנליסטית של החברות הציבוריות מבוססת על ניתוח סביבתי כלכלי של החברה בהשוואה לענף הפעילות שלה ולחברות דומות בארץ ובעולם, לרבות בחינת התמודדות החברה עם סיכונים והזדמנויות סביבתיים.