התאמה של תהליכים


36 חברות מובילות הגישו את מועמדותן לאות לשנת 2015. מתוך עשייה ממוקדת ורבת שנים עלו כלים ומודלים שאנו שמחים להציג לחברות נוספות המצויות בעשייה לגיוון.

חסמים תרבותיים שונים עומדים בפני בני אוכלוסיות בתת תעסוקה בשלבים שונים של תהליך הגיוס. התאמה תרבותית של תהליך הגיוס מכירה בחסמים אלו ונועדה להעלות את סיכויי הקבלה.

סאנדיסק – על מנת לעודד העסקת מהנדסים חרדיים בחברה, פותחה תכנית לגיוס אקדמאים מהמגזר החרדי. במסגרת תכנית זו נוצר שיתוף פעולה עם מכון לב המכשיר אקדמאיים חרדים בתחומי הטכנולוגיה ועם גורמי השמה המתמחים באוכלוסייה זו. כחלק מרכזי מהתכנית, קיימה סאנדיק ימי עיון והערכה ממוקדים למועמדים אלו.
אל-על – שילוב נשים מהמגזר החרדי במוקד ההזמנות של אל על באמצעות התאמת תהליך המיון והגיוס למועמדות. כמו כן, גם קורס ההכשרה הותאם לאוכלוסייה. מעורבות ההנהלה ולווי מקרוב של התהליך סייעו להצלחה.

בנק הפועלים (זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – בוצעו התאמות בתהליכי הגיוס והמיון כדי להעלות את מספר המועמדים המגוונים וכדי שמועמדים מאוכלוסיות מגוונות יוכלו לבוא לידי ביטוי באופן מיטבי לאורך התהליך. כתוצאה מהתאמת התהליך ותהליכים תומכים נוספים, אחוז עובדי הבנק ששייכים לאוכלוסיות גיוון נמצא בעלייה מתמדת.

באבקום (זוכת האות בקטגוריית חברות קטנות/בינוניות לשנת 2014) – חברה רב תרבותית אשר מבנה תהליך בו מועמדים בעלי פוטנציאל שלא עוברים את תהליכי המיון בשל חסמים תרבותיים, מוזמנים להצטרף לקורס מכינה במימון החברה שיכשיר אותם לעמידה בתנאי הקבלה.
חברת חשמל – וועדת בכירים מיוחדת המתכנסת אחת לרבעון בוחנת "במשקפים מגוונים" את התאמתם של מועמדים עם מוגבלות לתפקידים אליהם הם מועמדים. זאת, כדי להבטיח את קליטתם של עובדים אלו לשורות החברה באם הם מתאימים לכך בקריטריונים המקצועיים, ללא קשר למגבלה.
אינטל ישראל – אינטל המעסיקה חרדים נוקטת בראייה רב תרבותית ומכילה בנוגע לתהליך ההערכה ובפרט שיחות המשוב שיכולות להיות מוטות בשל נורמות תרבותיות ייחודיות.

בזק – בסיומו של תהליך מחקר וגיבוש אסטרטגיה בוצע קמפיין המכוון לגיוס נציגי שירות מקרב אוכלוסיות בתת תעסוקה. כמו כן, לווה הגיוס גם בהתאמות לאוכלוסיות השונות בכוונה להכיל את המגוון שהקמפיין הזה קורא לו. בזכות הפנייה המותאמת לאוכלוסיות יעד הצליחה המחלקה לעמוד ביעדי הגיוס שלה. הפעילות נעשית בשיתוף פעולה של גורמים רלוונטיים כגון רבנים – באוכלוסייה החרדית, ראשי ערים ומועצות ועוד.

תקשוב – בתהליכי הגיוס וההכשרה של תקשוב נעשות התאמות תרבותיות המכוונות לקליטת עובדים מאוכלוסיות גיוון: הערכה יחידנית במקום מרכזי הערכה במיון עובדים עם צרכים מיוחדים, התאמת דוגמאות בקורסי הכשרה לעובדות חרדיות בהתייעצות עם רב ועוד.

Procter & Gamble Israel – על מנת לצמצם פערי ידע אודות התהליך הצפוי ולהגביר את האמון של מועמדים מאוכלוסיות מגוונות בתהליך, מנגישה החברה את תהליך המיון למועמדים אלו לכל אורכו ויוצרת התאמות תרבותיות נדרשות: קיום יום אוריינטציה למועמדים במשרדי החברה הכולל היכרות עם העבודה בעולם השיווק ומוצרי הצריכה, שיחה פתוחה בפאנל עם עובדי החברה על אופי העבודה ודרישותיה והרצאה מפי מנהלת משאבי אנוש על תהליך הגיוס של החברה, עם דגשים ודוגמאות. כל מועמד שהשתתף ביום האוריינטציה לווה על-ידי מנהל-מלווה אישי בו יכול להיעזר לאורך שלבי הראיונות והמבחנים.

הום סנטר (מקבוצת פישמן, זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – מאז שנת 2005 מעסיקה הרשת עובדים המתמודדים עם בעיות נפשיות, בסיוע ושיתוף עם עמותת אנוש. החל מ- 2012 החלה הום סנטר לגייס מתמודדים עם בעיות נפשיות באופן אקטיבי, לתפקיד קופאי/ת- תפקיד נדרש ברשת ובמשק הישראלי בכלל. לאורך תקופת קליטת העובדים ניתנו ליווי ותמיכה מתמשכים למנהלים ולעמיתים בכל הנוגע לקליטה ועבודה עם אנשים עם מוגבלות. התמיכה המקצועית בתחום זה ניתנה להום סנטר על ידי מרכזי תמיכה למעסיקים מטעם משרד הכלכלה.