התאמת סביבת העבודה לאוכלוסיית היעד

מגוון משמעותו ייחודיות וצרכים שונים לאוכלוסיות שונות. יצירת תנאי עבודה מותאמים לאוכלוסיות שונות היא הנחת בסיס ליחסי עבודה המכירים בייחוד ובמגוון והמאפשרים לפרט בארגון השתלבות והתפתחות מקצועית.

מנפאואר  – הקמת והפעלת מרכזי תעסוקה לנשים חרדיות בעבור חברות. מנפאואר מגייסת עובדות חרדיות מתוך הקהילה המקומית למרכזים המותאמים לצורכיהן הייחודיים של העובדות. תנאים אלו מעודדים את הנשים החרדיות להשתלב בעולם העבודה. היקף הפעילות הכספית במרכזים אלו מוערך במעל 8 מליוני שקלים בשנה, עדות לערך הכלכלי-עסקי של הגיוון.

אינטל ישראל – כחלק ממערך של אסטרטגיית העסקת חרדים, לצורך קליטת העובדים הקימה החברה באתר בירושלים מתחם ייחודי ונפרד לנשים חרדיות שעובדות בחברה ופיתחה תכנית הכשרה מוקדמת לסטודנטים חרדים וסמינרים לנשים חרדיות.

כיל- במסגרת תכנית רב שנתית לקליטה ושילוב של עובדים עם מוגבלות במפעלי החברה בישראל, מתקיים תהליך קליטה מלווה בהכשרות מנהלים ובקשר עם משפחות העובדים המשולבים במפעלים. העסקת העובדים היא בפריסה רחבה בחברות הקבוצה, ובתפקידים שונים, המותאמים ליכולות שלהם. כיל פועלת בשיתוף פעולה עם עמותות המלוות את העובדים הנקלטים. עוד בטרם השיבוץ מסיירים נציגי העמותה במקום הפיזי המיועד להעסקת עובד עם מוגבלות ומייעצים לגבי התאמת סביבת העבודה והתפקיד.

טלפארמה (מקבוצת פישמן, זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – בבואה לשלב עובדים מגוונים ערכה החברה מיפוי של משרות המאפשרות קליטה של אנשים לקויי שמיעה, אנשים מבוגרים ועולים חדשים.

זוגלובק – זהו מפעל קולט עלייה מארצות מקור מגוונות מראשית ימיו בארץ. הכלת העובד- העולה החדש- נעשית בין היתר באמצעות יצירת חונכויות של עולה ותיק ועולה חדש. לפי מודל זה יש הסתכלות רחבה ומכילה על תפקיד מקום העבודה בקליטתו של העולה החדש בזירת העבודה כחלק בלתי נפרד מההתמודדות בהשתלבותו בתחומי חיים נוספים.

תקשוב – החברה הקימה בבני ברק מוקד המעסיק נשים חרדיות ונקטה במספר התאמות של סביבת העבודה לעובדות. ראשית, ישנו שיתוף פעולה הדוק עם גורמי קהילה וקיימת התחשבות במבנה הקהילתי: רב מלווה את למוקד מהקמתו בהיבט הרוחני- הלכתי, מסייע להתאים את תכני המוקד ונותן מענה לדילמות שוטפות. מנהלות המוקד נמצאות בקשר עם בני זוגן והוריהן של העובדות במתן מענה לבקשות ושאלות. שנית, האתר תוכנן ונבנה מראש בהתאם לצרכי העובדות ולאורח חייהן תוך הכרה בצרכים תרבותיים ייחודיים. כמו כן, הצוות הניהולי מונה נשים בלבד, כניסת גברים בתיאום מראש, שעות הפעילות מותאמות, מטבחון הוכשר  והוקם חדר הנקה מאובזר. פעילויות הרווחה מותאמות וכוללות סיורים בקברי צדיקים, שיעורי תורה מפי רבנים, ציון חגי ישראל באופן מותאם ועוד. כיום מוקד זה מונה כ- 120 נשים בהן 5 מנהלות אשר התחילו את דרכן כנציגות במוקד. הותק הממוצע של העובדות במוקד גבוה מהוותק הממוצע בתקשוב. קיימות אפשרויות קידום ופיתוח אישי למגוון תפקידים במוקד וכן מחוצה לו ומספר עובדות אף קודמו לתפקידים בבית הלקוח.

סודה סטרים – מפעל החברה באתר "עידן הנגב" הוקם בקרבה גיאוגרפית לישובים הבדואים בנגב. סודה סטרים מעודדת שילוב עובדים מהחברה הבדווית בארגון, אוכלוסיה אשר סובלת מתת תעסוקה באחוזים ניכרים. בכדי להיטיב את תהליך הקליטה לעבודה במפעל תעשייתי, הוקם במפעל קו הרכבות מותאם, עם שעות עבודה גמישות המאפשר השתלבות קלה יותר.

באזזר – בחברה קיים מודל להעסקה במשרה חלקית וגמישה, המאפשר העסקת עובדים מהאוכלוסיה המבוגרת. החברה מגייסת בלדרים עם ניסיון חיים ותודעת שירות גבוהה שאינם מנוסים בתחום השילוח ומכשירה אותם לתפקיד. כיום, למעלה מ-40% מהבלדרים החברה הינם בני 60+ ולמעלה מ-20% הינם פנסיונרים (67+).

דעת – ריל קומרס – החברה חותרת לפיתוח כלכלי בקרב האוכלוסייה החרדית ולהעצמת האישה החרדית תוך יצירת סביבת עבודה מותאמת ומכילה, הממזערת קונפליקטים ערכיים בין אמונה – עבודה ובית. לדוגמא, לעובדות אפשרות בחירה בין משרה מלאה למשרת אם. זוהי סביבת עבודה מוגנת לנשים אולטרא חרדיות. המשרות המוצעות הן בתחום פיתוח ובדיקות התכנה בתכנים שהולמים גם הם את אורח החיים החרדי. לצד שימור סביבת עבודה מותאמת, מתקיים גם פיתוח פרויקטים בצוותים משולבים, שתורם לפתיחות וקירוב לבבות בין עובדים מקבוצות שונות המועסקים בחברה.

אור הפקות – דפוס עדי – המפעל מעסיק עובדים עם מוגבלות קוגניטיבית לצד עובדים שאינם נמנים על קבוצות מגוונות במפעל שאיננו מפעל מוגן. בכך מתאפשר שילוב אמיתי בסביבת העבודה וגם סיוע וליווי לעובדים עם מוגבלות במשימות השונות במפעל. בחירת הפרויקטים נעשית בהתכוונות לאוכלוסיית העובדים במפעל ולמשימות אותם הם מסוגלים לבצע – כאשר המפעל מסתייע בשכר מינימום מותאם ומאושר.

אסם השקעות בע"מ–לצורך גיוס עובדים מקבוצות מגוונות אסם פועלת יחד עם שותפים כגון עמותות וחברות המתמחות בהשמה מקבוצות אלו וכן מקיימת מדיניות של "חבר מביא חבר" בקרב עובדים מקבוצות מגוונות. החברה מקדמת העסקת עובדים מהחברה הערבית והיא שותפה מרכזית במיזם קולקטיב אימפאקט, עוד מקדמת החברה העסקת עובדים עם מוגבלות – פגועי נפש ועובדים עם מוגבלות רפואית. התאמת סביבת העבודה במפעל באה לידי ביטוי בין היתר בכך שהחופשות המפעליות מתוכננות בהתאם לחגי כל הדתות (בדגש על הרמדאן ועל חג יתרו של העדה הדרוזית). במועדים שאינם מוגדרים כחופשה מפעלית ובהם המפעל פועל, סידור העבודה נבנה באופן מותאם לצרכים של בני הקבוצות השונות המאפשר לחגוג ולציין את חגיהן. קיומה של סביבת עבודה מגוונת ומכילה הוא ערך המצוין ואף נחגג במפגשי עובדים לציון חגים וכיוב'.

הניתוח והעיבוד נעשו ע"י הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.