חברת good vision ערכה מפגש עמיתים בנושא הובלת תהליכי שינוי של אחריות תאגידית, בתוך הארגון ומחוצה לו

לרגל השנה החדשה ערכה Good Vision בשבוע שעבר (יום ב', 19.9) מפגש למידת עמיתים. במפגש, שהתקיים בבית המועצה לישראל יפה, לקחו חלק מנהלי אחריות תאגידית בחברות השונות ונציגי עמותות, בהרצאות, דיון ולמידת עמיתים בנושא הובלת תהליכי אחריות תאגידית בתוך הארגון ומחוצה לו.

את המפגש פתח עברי ורבין, מנכ"ל Good Vision, בסקירה של תחומי האחריות התאגידית והתהליכים העיקריים של השנה האחרונה. ורבין הצביע על מספר מגמות שיתבלטו לדעתו בשיח ובעשייה של השנים הבאות:
1. התקדמות הדרגתית של חקיקה ורגולציה בתחום הסביבה והממשל התאגידי.
2. קבלת ישראל ל-OECD והמשמעויות הנגזרות מכך.
3. המשך התקדמות בחשיבות המדידה וההערכה של רמת האתיקה בארגון.

לאחר מכן התקיימה הרצאה קצרה בנושא אתגרים בניהול שרשרת אספקה אחראית ומקיימת.
המשך המפגש נחלק לשני חלקים:
החלק הראשון התמקד בהובלת תהליכי אחריות תאגידית בתוך הארגון.
החלק השני עסק בהובלת תהליכי אחריות תאגידית מחוץ לארגון.
נושא המפגש נבחר נוכח האווירה השלילית השוררת כיום כלפי המגזר העסקי, והאתגרים שחווה ארגון הפועל בתחום האחריות התאגידית, לנוכח המגמות העכשוויות הביקורת הציבורית.

בחלק הראשון, נערכה הרצאה בנושא הובלת שינוי בתחום האחריות התאגידית בתוך הארגון, על ידי שמואל מרחב, יועץ למנהלים ובכירים בנושא הובלת שינויים ארגוניים. מנהלי אחריות תאגידית מובילים שינויים בארגונם, ומתמודדים עם אתגרים בהובלת תהליכים הדורשים עירוב והשתתפות של מחלקות רבות, חשיבה רב תחומית וכיו"ב.
מרחב דיבר על מיפוי תהליכי השינוי, ועל הצורך להבין את נקודת מבטם של המנהלים השונים בארגון על מנת לגייס אותם לתהליך שינוי של אחריות תאגידית. הוא מציע למנהלי אחריות תאגידית לערוך טבלה שתתאר מה יאפשר או יסכן השינוי שהם מובילים עבור נושאים וגורמים שונים:
לנושאים שבאחריותנו
לארגון
לכל יחידה בארגון
לאנשי הארגון- אישית
ללקוחותינו
למדינה/ לציבור
לסביבה/ לעולם

בהמשך מציע מרחב לבחון כיצד השינוי ייתפס בעיני גורמים שונים:
מקבלי החלטות
המשפיעים עליהם
קובעי "דעת הקהל"
אלה שיידרשו לבצע אותו
אלה שיושפעו ממנו

ההרצאה העניקה למשתתפים כיווני חשיבה מעשיים שיסייעו בהובלת השינוי/ים שבכוונתם ליצור בארגונם.

בחלקו השני של המפגש נערכה הרצאה של יו"ר אגודת הסטודנטים היוצא של אוניברסיטת ת"א, רן לבנה. ההרצאה, שעסקה במקומם ובתפקידם של התאגידים נוכח המחאה החברתית, התפתחה לדיון מעמיק ופורה בנושא חשיבות השקיפות, הדיאלוג וההוגנות, ליחסי אמון טובים ותקינים בין הציבור והלקוחות, לבין התאגידים. לבנה טען כי הציבור מעריך התנהגות אחראית של תאגיד, שאינו חושש להודות בטעויות ומוכן להידבר ולנהוג בשקיפות כלפי לקוחותיו. כאשר נשאל מדוע בחרו הסטודנטים להתמקד דווקא ברשת אחת לחרם הצרכנים ולא ברשת אחרת, אמר לבנה כי הסיבה טמונה ביכולת לדבר ולקיים דיאלוג עם רשת אחת ולא עם השניה. העמיתים הסכימו עם החשיבות הרבה שיש לייחס לדיאלוג בין מחזיקי העניין, כאמצעי מפתח לפתרון המשבר.

לסיכום ברך עברי ורבין, את המשתתפים בשנה טובה ברוח האחריות התאגידית, והזמין את התאגידים לראות במחאה הזדמנות לדיאלוג ולשיפור היחסים עם הלקוחות והציבור.

להורדת תרשים האחריות התאגידית של גודוויזיון לחצו כאן
pic_1009_c

ivri&ran4