חידוד הקריטריונים בפרק התחבורה- היוועצות

האירוע התקיים ב- 05.12.2021

כפי שאתם זוכרים לדירוג מעלה 2021 התווסף פרק בהרצה בנושא ניהול ההגעה של עובדים אל וממקום העבודה.

במפגש יוצג ניתוח תוצאות הפרק כפי שעולה מדירוג 2021 ותתקיים חשיבה משותפת לקראת דירוג 2022.

על בסיס ניתוח הנתונים והיוועצות עמכם ברצוננו לחדד את הפרמטרים והקריטריונים, להפכם לכלי עבודה ולקיים דיון קצר לקראת הכנסתם לדירוג באופן הדרגתי.

לאור העומס ההולך וגובר בכבישים, הנושא מקבל חשיבות גדולה ואף נתייחס לכך בכנס מעלה 2021.