טבע-BIZ – ארגז כלים חדש לעסקים שומרי טבע

Teva-Biz עסקים לוקחים אחריות על הטבע הישראלי

ארגוני שמירת טבע בעולם פועלים מזה שנים רבות לרתימה של המגזר העסקי לפעילות השומרת על הטבע, ואף פיתחו קווי מנחים לפעילות זו[2] [3]. החברה להגנת הטבע, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, פועלת מזה מספר שנים לפיתוח ארגז כלים המאפשר לחברות עסקיות לזהות את ההשפעות האקולוגיות שלהן.

פרויקטים אלה, שבוצעו במימון הגופים הציבוריים (חלה"ט, משרד הג"ס ורט"ג), מונגשים היום במסגרת אתר האינטרנט החדש, ואנו סבורים שעצם פרסומם יסייע להירתמות של חברות נוספות לביצוע מהלכים לשמירה על המגוון הביולוגי במסגרת פעילותן העסקית ויאפשר לחברות עסקיות לזהות את השפעותיהן השליליות על המערכת האקולוגית, לצד איתור הזדמנויות. זיהוי זה יוכל להיות מתורגם לעשייה יעילה לשיפור הממשק של החברה העסקית עם המגוון הביולוגי בישראל, בעזרת המפרטים המקצועיים שפותחו, ולבסוף תוכל עשייה זו לבוא לידי ביטוי במסגרת דיווח האחריות התאגידית של החברה, בעזרת כלי הניהול והדיווח החדשים שפותחו.

ארגז כלים זה זמין כעת באתר ייעודי חדש המוקדש לעסקים ומגוון ביולוגי www.tevabiz.org.il