קול קורא לעדכון קריטריונים דירוג מעלה 2020-2022

מעלה מזמינה אתכם להיות שותפים לפיתוח הסטנדרטים של אחריות תאגידית בישראל

בעדכון הקריטריונים האחרון נוספו נושאים כגון: Caregivers, מהותיות בפעילות הסביבתית של הארגונים בהתאם לסקטור, גיוון בדרגי ניהול, קביעת יעדי גיוון, פיתוח יכולות ספקים ועוד.

ההצעות יוגשו לועדה הציבורית אשר תבחן ותקבע את הקריטריונים שיכנסו לדירוג מעלה 2020-22

המועד הסופי להגשת ההצעות הינו בתאריך ה- 1.9.18

לכתובת :derug@maala.org.il


לצפייה בשאלון הנוכחי לחצו כאן

לצפייה בקול הקורא בפורמט PDF  לחצו כאן