קול קורא לעדכון קריטריונים דירוג מעלה ESG לשנת 2024

מעלה מזמינה אותך להשתתף בתהליך פיתוח הסטנדרטים של אחריות תאגידית / ESG בישראל

שאלון הדירוג מתעדכן מידי מספר שנים בכדי לשקף את ההתפתחויות בסדר היום הישראלי והעולמי בתחום.

כיצד ניתן לקחת חלק:

אנו מזמינים אותך להציע נושאים אשר ראויים לדעתך להיכלל בדירוג. ניתן לשלוח הצעות בכל פורמט החל ממייל קצר ועד להצעה מובנית לקריטריונים. 

לצפייה בשאלון הנוכחי לחצו כאן

ההצעות יוגשו לועדה הציבורית אשר תבחן ותקבע את הקריטריונים שיכנסו לדירוג מעלה 2024

המועד הסופי להגשת ההצעות הינו בתאריך ה- 10/12/2022

לכתובת :yanai@maala.org.il


לצפייה בשאלון הנוכחי לחצו כאן

לצפייה בקול הקורא בפורמט PDF  לחצו כאן