קול קורא לתמיכה בהטמעת שיקולי מגוון ביולוגי בסך 100,000 ₪ לחברה

לצפייה בקול קורא

המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע מזמינים חברות עסקיות לקבל תמיכה בהטמעת שיקולי מגוון ביולוגי, בדגש על סקטור הבנייה, תשתיות, חקלאות, אנרגיה ומים.

עד 4 חברות יוכלו לזכות במענק בסך 100,000 ₪ לכל אחת.

ניתן להגיש עד ה 22.9.2019

לפרטים נוספים, תנאי השתתפות והגשת בקשות, לחצו כאן.