תקנות חדשות בנושא סקרי אנרגיה

במסגרת תקנות מקורות אנרגיה (ביצוע סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה) ייכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא סקר אנרגיה ביוני 2019

השינויים המשמעותיים הם:

– סף הצריכה השנתי המחייב בביצוע סקר הוא 1,250 שווה ערך טון נפט בדלקים או בחשמל, במקום 2,000 שעט"ן שהיה נהוג עד כה. כמו כן , תדירות ביצוע הסקר ירדה מכל חמש שנים בתקנות הקיימות לאחת ל- 4.5 שנים.

– מעתה גופים ציבוריים שונים, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות וכן צרכנים שהכנסותיהם הן לפחות 80% מתקציב המדינה, יהיו מחויבים לא רק לבצע את הסקרים, אלא גם לממש את המלצות הסקר שערכו, הצפויות להחזיר את ההשקעה עד שלוש שנים.

התייעלות אנרגטית

סקר אנרגיה הוא הצעד הראשוני והחיוני עבור כל ארגון אשר מעוניין לצמצם את צריכת האנרגיה שלו ולשפר את ההתייעלות האנרגטית שלו.

הסקר נועד לרכז מידע על צריכת האנרגיה ואיתור אפשרויות לחיסכון באנרגיה, התפלגות הצריכה והעמקת הסקירה הכוללת מדידות, תוצאות והמלצות לאיתור פוטנציאל לצמצום הצריכה. 

(מתוך מפגש  עמיתי מעלה בשיתוף משרד האנרגיה על התעיילות באנרגיה, דצמבר 2018)

במסגרת פעילות משרד האנרגיה בתחום, הוכן מפרט לביצוע הסקרים, מאגר מקוון של סוקרים וכן מתבצעת אכיפת ביצוע סקרים וריכוז ממצאים. לצפייה במפרט של משרד האנרגיה, לחצו כאן