חשיפת תוצאות דירוג מעלה 2008 – הודעה לעיתונות

דירוג מעלה 2008 לאחריות תאגידית: השנה 60 חברות ולראשונה, פרק בנושא ממשל תאגידי

• הדירוג מייצג 60 חברות מהגדולות במשק הישראלי עם מחזור כספי של כ- 200 מיליארד ₪ המהווים כ- 41% מהתוצר העסקי של המשק.
• החברות הציבוריות שהצטרפו השנה לראשונה לדירוג מעלה הן: אל-רוב ישראל, גיוון אימג'ינג, דלק ישראל, הוט וסרגון נטוורקס.
• החברות הפרטיות אשר הצטרפו השנה לראשונה לדירוג הן: דרך ארץ, כרמל אולפינים, נס טכנולוגיות, סאנדיסק ישראל, פרוקטר אנד גמבל ישראל ו- NDS טכנולוגיות ישראל.
• 60 החברות המשתתפות בדירוג מעסיקות כ- 134.7 אלף עובדים שהנם כ- 12.9% מכלל עובדי המשק.
• ההשתתפות בדירוג וולונטארית ואינה כרוכה בתשלום.

ארגון מעלה חשף היום בבורסה לניירות ערך בתל אביב את נתוני "דירוג מעלה 2008 לאחריות תאגידית". על בסיס דירוג 2008 מעדכנת הבורסה לניירות ערך את הרכב "מדד מעלה לאחריות תאגידית".

הליך הדירוג מבוצע כל שנה בשיתוף חברת הדירוג Standard & Poor's Maalot, על בסיס מודל חישובי שגובש במקינזי ישראל. תהליך הדירוג מבוקר על ידי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג.

בדירוג מעלה השתתפו השנה 60 חברות, מתוך כ- 280 החברות הישראליות הגדולות במשק אשר הוזמנו לדווח על אופן ניהול ההשפעות החברתיות והסביבתיות שלהן. 60 החברות שבחרו להשתתף בדירוג הן מהחברות המתקדמות במשק, אשר שקיפות ובקרה הם בין הערכים המרכזיים המובילים את התנהלותן.

60 החברות שהשתתפו השנה בדירוג מעלה מייצגות עלייה של כ- 13% במספר החברות המדורגות לעומת 2007, מתוכן 39 חברות ציבוריות ו- 21 חברות פרטיות. החברות הציבוריות המציגות את העלייה הגבוהה ביותר בביצועיהן על פני 3 שנים (2006-2008) הן: אלווריון, בנק הפועלים, הפניקס, פלסאון ופרטנר תקשורת, והפרטיות הן: אינטל, אפלייד מטריאלס, הום סנטר, זוגלובק ומנפאואר.

טליה אהרוני, מנכ"ל מעלה מציינת "דירוג מעלה 2008 משקף התקדמות נוספת בניהול אחריות תאגידית בישראל וצמצום הפער בין המשק הישראלי לעולמי. מגמה זו הכרחית כחלק מתהליך הכניסה של ישראל ל- OECD ומהמאמץ להגדלת התחרותיות של המשק הישראלי. מהלכים אלה מחייבים התנהלות עסקית על פי סטנדרטים בינלאומיים אחידים ומוקפדים כפי שאלה באים לידי ביטוי בדירוג מעלה".

בדירוג החברות הציבוריות, הציון הממוצע השנה דומה לציון הממוצע בשנה שעברה. עם זאת, חל שיפור משמעותי של יותר מ- 20% בציוני החברות המדורגות פלטינה וזהב המעיד על תרומתו של הדירוג לשיפור מתמשך בביצועי החברות המשתתפות לאורך זמן. בדירוג החברות הפרטיות חלה שנה שנייה ברציפות עלייה של יותר מ- 10% בציון הממוצע ובפרט בחברות המדורגות פלטינה וזהב אשר ממוצע דירוגן עלה ב- 20%.

החברות הציבוריות שרשמו שיפור בולט ביחס לשנה שעברה הן: אי.בי.אי בית השקעות, אלווריון, בנק איגוד, דלתא גליל, טבע תעשיות פרמצבטיות, סלקום, רבוע כחול, פרטנר תקשורת ו smile 012 תקשורת. הפרטיות הן: זוגלובק, יוניליוור ישראל, מיקרוסופט, קבוצת החברה המרכזית לייצור משקות קלים ורפאל.

כמקובל בעולם הדירוג כולל השנה לראשונה שלוש קטגוריות: פלטינה, זהב וכסף- כמו כן, מוצגת טבלת החברות הכלולות במדד ת"א 100 ובה מצוינות החברות שאינן משתתפות.

בין החידושים בדירוג מעלה 2008: פרק חדש בנושא מימשל תאגידי ומדיניות מתן אשראי על פי השלכות סביבתיות

מומו מהדב, סמנכ"ל מעלה, מציין "הוספת פרק מימשל תאגידי לדירוג, בהתאם להנחיות ועדת גושן, מציגה לראשונה מדד מימשל תאגידי של החברות הגדולות והמשפיעות בישראל. בחברות אלו מושקע הנתח המשמעותי ביותר מכספי החיסכון הפנסיוני של הציבור ומכאן החשיבות הרבה של ניהול אחראי, שקיפות, דיווח ובקרה".

מהדב מוסיף ומציין "נקודה נוספת ראויה לציון בדירוג החברות הציבוריות השנה היא המשך העלייה השיטתית בציוני החברות המדורגות פלטינה וזהב. עובדה זו מצביעה על תרומתו של הדירוג לשיפור מתמיד בהתנהלות החברות כל זאת לצד היתרון הכלכלי והתדמיתי להשתתפות בו".

פרק מימשל התאגידי שהתווסף השנה מבוסס על המלצות דו"ח גושן העוסק בהרכב ועבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת, בניהול מדיניות האחריות התאגידית על ידי הדירקטוריון ובהפרדה בין תפקידי ההנהלה והדירקטוריון.

פרק זכויות אדם וסביבת עבודה הורחב השנה ונוספו לו שאלות מהותיות העוסקות במדיניות גיוס עובדים עם מוגבלויות ועובדים ממגזרי מיעוטים, טיפול מקיף למניעת ארועי הטרדה מינית, פיקוח ובדיקת האכיפה של חוקי העבודה ושמירה על זכויות העובדים המועסקים באמצעות קבלני משנה, אכיפת חוק חיילים משוחררים ומתן משוב והערכת עובדים על בסיס שנתי מתוך תפיסת פיתוח ההון האנושי של הפירמה.

כמו כן, הורחב פרק איכות הסביבה והתווספה שאלה הפונה לגופים פיננסיים אודות מדיניות השימוש בקריטריונים סביבתיים במדיניות מתן אשראי והשקעות. שאלה זו משקפת את המגמות החדשות הדורשות מגופים פיננסיים בחינת ההשלכות הסביבתיות של פרויקטים אשר הם מעורבים במימונם.

אודות מעלה

"מעלה", הינו ארגון הגג המקצועי המוביל של עסקים-עמיתים המחוללים שינוי בתחום האחריות התאגידית בישראל. הארגון מוביל תהליכים של פיתוח ויישום אסטרטגיות של אחריות תאגידית (פעילות עסקית המשלבת ערכים חברתיים, סביבתיים ואתיים) כגישה עסקית.

ערוצי הפעילות המרכזיים של מעלה כוללים: פיתוח מודלים חדשניים בתחום האחריות התאגידית, פיתוח מקצוע ניהול האחריות התאגידית, הדרכה, חינוך ופיתוח ידע, קידום מודעות לתחום והסברתו, מאגרי מידע וכלים מקצועיים.

מעלה מתפעלת (משנת 2003) את "דירוג מעלה" המדרג חברות ציבוריות ופרטיות בישראל, על פי מאפייני האחריות התאגידית שלהן.

בשנת 2005 השיקה מעלה את "מדד מעלה" בשיתוף עם הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ואת "הקוד לניהול חברתי בעסקים" – קווים מנחים לניהול האחריות התאגידית בפירמה.

יו"ר מעלה: צבי זיו, יו"ר בנק הפועלים
מייסדת ומנכ"ל מעלה: טליה אהרוני
סמנכ"ל מעלה: מומו מהדב