טבלת דירוג מעלה 2007

הקריטריונים ל"דירוג ומדד מעלה 2007" זהים השנה לאלה של דירוג 2006. קריטריונים אלה מתחלקים לארבעה נושאים מרכזיים בתחום האחריות החברתית של עסקים: אתיקה בעסקים (קוד אתי, תכנית אתיקה אופרטיבית פנימית), זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה (תרומה, התנדבות עובדים, מדיניות השקעה חברתית כתובה) ואיכות סביבה (ביצועים סביבתיים, דיווח סביבתי, מדיניות, ניהול, יישום והטמעה).

המועמדות לדירוג 2007 נחלקות לשלוש קבוצות:
* חברות מתחומי התעשייה, שירותים ומסחר, בניה ותשתיות וביטוח שהנן בעלות מחזור גבוה מ-100 מליון דולר עפ"י דירוג Dun & Bradstreet שהתפרסם באינטרנט בסוף שנת 2006.
* חברות הנסחרות במדד ת"א 100 (2006 ו-2007)
* חברות שדורגו ב-2006

טבלת הדירוג