יום האחריות החברתית

לוגו יום אחריות חברתית בעסקים

יום האחריות החברתית בעסקים הנו יוזמה ראשונה מסוגה בישראל ובעולם, הקובעת יום לאומי להעלאת המודעות לאחריות חברתית של עסקים.

כמובילי הנושא בישראל, החלטנו ליזום את יום האחריות החברתית בשותפות עם החברות העסקיות ברשת מעלה, מתוך כוונה לבסס מסורת שנתית שמטרתה הרחבה והגברת החשיפה והמודעות לנושא האחריות החברתית לכלל העסקים בישראל, גדולים בינוניים וקטנים, לעובדים ולציבור.

יום האחריות החברתית בעסקים הינו אירוע חגיגי בהשתתפות ראשי החברות הגדולות במשק, בו נחשפות תוצאות דירוג מעלה השנתי, נערכת פתיחת יום המסחר בבורסה ומוענק אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן ליוזמות לשיפור הגיוון בתעסוקה.

מעלה מאמינה כי לעסקים בישראל יש תרומה רבה לחברה ולסביבה בה הם פועלים והם בעלי כוח להוביל שינוי חיובי גם מעבר לעסק עצמו בנושאים כגון: הרחבת שוק העבודה וקליטה של אוכלוסיות ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, שמירה על הסביבה, הגברת העשייה בקהילה, מתן תנאי עבודה הוגנים ופיתוח של עובדים ועוד. עסקים רבים שותפים לפעילות בתחומים אלה. נושאים אלה טופלו בישראל במקביל לעולם במהלך העשור האחרון בהיקף הולך וגדל.

למעשה, יום זה מהווה יום שיא לנושא אחריות חברתית של עסקים ובמהלכו יוצעו לארגונים פעילויות להעלאת המודעות לנושא ושיתוף העובדים. ביום זה נציג בפניהם מידע בנושא, דרכי פעולה מומלצות לשיפור מחויבותם לסביבתם, לעובדיהם ולקהילה בה הם פועלים. בנוסף ייתמך היום בקמפיין ארצי לחשיפת הנושא לציבור הרחב .