כבר הפחתתם? קיזזתם?

אחרי שחשבנו שהכרנו כמעט את כל המושגים בעולם הסביבתי, אנו נתקלים במושג, יחסית חדש, המהווה היום את ציר המדידה העיקרי לבחינת ההשפעות הסביבתיות של עסקים בעולם. אנחנו מדברים על טביעת הרגל הפחמנית- Carbon Footprint .
ענת מוסנקו, מנהלת תחום אחריות סביבתית במעלה

טביעת רגל? פחמן?
כל העסקים מבינים היום שאחד האתגרים העיקריים עימם הם צריכים להתמודד הוא תופעת ההתחממות הגלובאלית. ידוע כיום כי אחד הגורמים המאיצים תופעה זו הוא פליטת גזי חממה, שהעיקרי בניהם הוא פחמן דו חמצני, CO2.
העסקים מבינים כיום כי עליהם לצמצם עד כמה שניתן את פליטות הפחמן שלהם או במילים אחרות- להקטין את טביעת הרגל הפחמנית.

איך יודעים את גודל טביעת הרגל הפחמנית?
כמעט כל פעילות עסקית המצריכה שימוש באנרגיה, מייצרת פליטות פחמן. עסק שרוצה למדוד את טביעת הרגל הפחמנית, את כמות הפליטות שמייצר, צריך למדוד מה הפליטות שנפלטות לאורך כל פעילותו, משמע- לאורך כל חיי המוצר. החל משלב חומרי הגלם, דרך שלב הייצור, השינוע, השיווק, השימוש במוצר ועד הסילוק והטיפול בפסולת.

איך מודדים?
חישוב הפליטות נעשה בערכים של ק"ג/טון פחמן וע"י מומחים באמצעות שיטות מדידה מקובלות.

אז איך מצמצמים את טביעת הרגל?
בשלב הראשון כאמור, יש למפות ולמדוד את מקורות פליטות הפחמן העיקריים.
בסוף שלב המדידה, מתקבל נתון המהווה את סך פליטות ה CO2, (בערכים של ק"ג או טון) שאותו מוצר או שירות מייצרים. זוהי טביעת הרגל הפחמנית.

לאחר שלב המיפוי יש לנקוט בצעדי הפחתה וצמצום- יש לבחון באיזה צעדים ניתן לנקוט על מנת להביא לחסכון מיידי, הן בפליטות והן בכסף (חסכון באנרגיה, צמצום גודל אריזות וכיו"ב). בנוסף, על החברה לבחון חלופות ייצור שונות, למשל רכישת אנרגיות ממקורות אלטרנטיביים, המביאה להקטנת טביעת הרגל הפחמנית.
את מה שנשאר יכולות החברות- לקזז (offset). רעיון הקיזוז נסב על חישוב הפליטות, מתן מחיר (ישנו טווח מחירים מוסכם לטון פחמן) ובאותו מחיר (כולו או חלקו), להשקיע בפרויקטים סביבתיים שונים.

מספר ארגונים בארץ מתמחים במדידה ובקיזוז ועובדים עם עסקים ורשויות המעוניינים לקזז את פליטות הפחמן שלהם ולקדם נושאים סביבתיים וחברתיים מרשימים.
יחד עם זאת, על אף שנושא הקיזוז מפותח ומוערך אל לראות בו כמטרה העיקרית. הקיזוז חייב להשתלב בתוכנית כללית להפחתת וצמצום פליטות, אחרת יכול לעורר ציניות וביקורת.

על העסקים בישראל, להקדים הרגולציה שתכפה צמצום פליטות, לראות את ההזדמנויות הפוטנציאליות מהחיסכון והקיזוז ולהתחיל לפעול לצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלהן.

הנושא נדון בפורום מעלה לעסקים, בנושא :טביעת הרגל הפחמנית, שהתקיים בינואר 2008.