בזן פרסמה דוח אחריות תאגידית לשנים 2017-18 וחושפת את יעדיה לשנת 2024

דוח זה הינו הראשון של בזן (מאז 2011). לצד ביצועי החברה במגוון תחומים, הדוח מציג גם את יעדי החברה לשנת 2024, בדגש על: איכות הסביבה והפחתת הפליטות; בטיחות בסביבת העבודה; הטמעת האתיקה בשרשרת האספקה; וקידום חדשנות בתחום האנרגיה.

לזרקור המלא, לחצו כאן