בנק הפועלים מציינים עשור של אחריות תאגידית – ומשיקים חוברת אתגרים חברתיים וסביבתיים

בנק הפועלים ציין עשור של פעילות בתחום האחריות התאגידית: פרסום את דו"ח הקיימות והאחריות החברתית העשירי שלו, המשקף תפישה אסטרטגית של אחריות חברתית ויישומה, כאשר הליבה היא עשייה עסקית משולבת בתועלות לחברה ולסביבה.

במקביל לדו"ח האחריות החברתית,  פרסם הבנק מסמך ראשון מסוגו בישראל – 'פועלים לטובת אתגרים חברתיים וסביבתיים בישראל'. 


המסמך משקף בצורה תמציתית שמונה אתגרים חברתיים וסביבתיים שעומדים לפתחה של החברה בישראל של 2017 . במרחב של כל אתגר, מפורט כיצד הבנק מסייע בקידום פתרונות לכל אחד מהאתגרים בשילוב הליבה העסקית.

לזרקור המלא, לחצו כאן