בנק הפועלים פרסם את דוח האחריות התאגידית שלו לסיכום הפעילות בשנת 2019

הדוח מפרט את העשייה העסקית, החברתית והסביבתית של הבנק, הנובעת מהאחריות שלו כארגון בעל השפעה משמעותית על המשק ועל החברה בישראל.

לנוכח משבר הקורונה, בחר הבנק לכלול בדוח גם פירוט אודות הפעילויות שקיים בתקופה זו עבור הלקוחות, העובדים והקהילה מתוך הבנה שהמחויבות לפעול באחריות הינה משמעותית במיוחד בעתות משבר.

לזרקור המלא, לחצו כאן