דוח אחריות תאגידית 2015 שיכון ובינוי

זו השנה השנייה שקבוצת שיכון ובינוי מפרסמת את דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית שלה בד בבד עם הדיווחים הכספיים. הדו"ח נערך בהתאם לתקן ה-GRI 4 ברמת Core, פרקי הדוח השונים מפרטים אודות המרכיבים של מודל הקבוצה ליצירת ערך מקיימות.

הקבוצה מצאה כי יש קשר חיובי בין ביצועים בתחום האחריות התאגידית לבין תוצאות פיננסיות. ועל ידי אימוץ והטמעה של עקרונות הקיימות ניתן לחולל צמיחה עסקית, להביא לבידול אסטרטגי, להקטין הוצאות באמצעות התייעלות וחיסכון בצריכת משאבים, לשפר את ניהול הסיכונים, לשפר את הנגישות למקורות הון, ולהעצים את היכולת לגייס ולשמר כוח אדם איכותי.

לזרקור המלא, לחצו כאן