דו"ח האחריות התאגידית השישי של קבוצת לאומי

פורסם ב-09.09.2015

קבוצת לאומי פרסמה את דו"ח האחריות התאגידית השישי שלה, המסכם את פעילותה בשנת 2014 ומבטא את מחויבותה למחזיקי העניין. הדו"ח מפרט את הדרכים בהן יוצרת הקבוצה ערך ללקוחות, לעובדים, לקהילה, לספקים ולסביבה ומתמקד ב-11 נושאים שזוהו כמהותיים לפעילותיה ולמחזיקי העניין שלה.

לזרקור המלא, לחץ כאן.