דו"ח האחריות התאגידית 2014 | קבוצת מזרחי טפחות

פורסם ב-18.11.2015

בדו"ח 2014 של מזרחי טפחות מוצגות הפעילויות של הקבוצה מול מחזיקי העניין: לקוחות, עובדים, ספקים, הקהילה והסביבה. צירי התוכן המרכזיים בו הם קידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית-קהילתית של הבנק, יצירת סביבת עבודה ראויה ואחראית לעובדי הקבוצה, שמירה על הסביבה, דאגה לקיומו של ממשל תאגידי נאות, אתיקה, ניהול סיכונים ועוד.

לזרקור המלא, לחץ כאן.