דו"ח קיימות ואחריות תאגידית 2014 | קבוצת שיכון ובינוי

פורסם ב-03.05.2015

קבוצת שיכון ובינוי פרסמה החודש את דו"ח הקיימות והאחריות התאגידית השנתי השני שלה.
דו"ח זה נערך בהתאם לתקן דיווח ה-GRI 4 ברמת Core כאשר החידוש המתודולוגי בתקן דיווח זה הוא בזיהוי ובניתוח של נושאי הקיימות המהותיים לקבוצה ולמחזיקי העניין שלה. \

לזרקור המלא, לחץ כאן.