דוח קיימות 2015 התעשייה האווירית לישראל


עם פרסום דו"ח קיימות ראשון לשנת 2015, התעשייה האווירית לישראל מצטרפת לשורת החברות המדווחות באופן שוטף על ביצועים כלכליים, חברתיים וסביבתיים. הדו"ח מתמקד ב-21 נושאי ליבה מהותיים של החברה ונבנה כחלק מהשיח של החברה עם מגוון מחזיקי העניין שלה.
הדו"ח מציג את תפיסת האחריות החברתית של התעשייה האווירית לישראל בתור המעסיקה הממשלתית הגדולה בישראל, כמו כן בהוצאה משמעותית על רכש כחול לבן. לקראת תום 2015 נקבע נושא החינוך הטכנולוגי כמוקד עיקרי לפעילות והמעורבות בקהילה, באותה שנה הושק גם פרויקט הדגל "מהנדסות העתיד", המעודד בנות נוער מצטיינות לבחירה במסלולי ההנדסה והמדעים

לזרקור המלא, לחצו כאן