דירוג מעלה לאחריות תאגידית | קטגוריית חברות עד 320 מיליון ₪


הרכש של החברות הגדולות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים ומשפיע על מעגל עסקי רחב. אחריות תאגידית ברכש משמעותה קידום הכללים של התנהלות אחראית גם בקרב הספקים עימם עובדת החברה.

דירוג מעלה לאחריות תאגידית התרחב השנה לחברות בעלות מחזור כספי שבין 50-320 מיליון ₪ המחויבות לאחריות, שקיפות והוגנות. הרחבת מעגל ההשפעה של אחריות תאגידית גם לחברות בינוניות, מבטיח תנאי העסקה תקינים, התנהלות אתית, קידום נושאים כרכש כחול לבן, פריפריה, רכש ירוק, העסקת אוכלוסיות בתת תעסוקה ועוד. בדרך זו, ניתן לצמצם גם סיכונים אפשריים של פגיעה במוניטין ואף תביעות משפטיות.

ב-2015 הגישו מועמדות וקיבלו הוקרה 7 חברות:
binuniut

הפוטנציאל של רכש אחראי: העלאת סטנדרטים, העצמת ספקים והגברת אחריות לכל אורך השרשרת. הגברת איכות ומצוינות בשירותים/מוצרים המסופקים לחברה. ציר טיפול נוסף שמתחבר לרגש של החברה כארגון ערכי שמייצר ערך גם למחזיקי עניין ושותפים נוספים.

להורדת שאלון הדירוג בקובץ PDF, לחץ כאן.
לכניסה לשאלון במערכת האינטרנטית, לחץ כאן.