דירוג מעלה 2017 | יותר אחריות ברכש, קיימות, יחסי עבודה וגיוון

פורסם ב-15.02.2016

בין הקריטריונים החדשים בדירוג 2017: מדיניות התשלומים לספקים לרבות התייחסות לעסקים קטנים ובינוניים, הצבת יעדים לקליטת עובדים מאוכלוסיות בתת תעסוקה, פעולות להפחתת ההשפעות הסביבתיות של החברה בתחומים מהותיים לפעילותה ותמיכה ופיתוח מקצועי לעובדים בדרגות שכר נמוכות.

לזרקור המלא, לחץ כאן.