דעת – ריל קומרס


מס' עובדים: 120
היוזמה: דעת מרכז פיתוח ובדיקות תוכנה חרדי מקבוצת ריל קומרס

עיקרי היוזמה: דעת – ריל קומרס פועלת מ- 2010 במטרה לשינוי היחס לאישה החרדית באוכלוסיה הכללית והחרדית. לצורך כך הוקמה חברה ייעודית, עצמאית, המדגימה פיתוח כלכלי בקרב האוכולוסיה החרדית ופועלת על פי אסטרטגיה, תכנית עבודה, יעדים כלכלים ומדידה. החברה מבקשת ליצור סביבת עבודה מוגנת לנשים אולטרא חרדיות, במתחם סגור לנשים בלבד. עובדות החברה, מחציתן חרדיות, עוסקות בבדיקת תוכנה ובפיתוח ושכרן עומד בסטנדרטים טובים. בכוונת החברה להגיע למאות נשים במרכזי אוכלוסיה חרדית.

לאתר

header versitile