ההשקעה בחינוך המדעי-טכנולוגי | דו"ח האחריות התאגידית התשיעי של אינטל ישראל

פורסם ב-15.07.2015

אינטל ישראל פרסמה לאחרונה את דו"ח האחריות התאגידית התשיעי שלה. הדו"ח סוקר היבטים שונים של פעילות אינטל בישראל- יוזמות חינוך, פעילות להגברת הגיוון התעסוקתי, פעילות התנדבות וקשרי קהילה, השפעה על ספקים ופעילות לשמירת הסביבה.

לזרקור המלא, לחץ כאן.