הקוד לניהול חברתי

קווים מנחים לניהול והטמעת עקרונות של אחריות חברתית בפירמה

"הקוד לניהול חברתי" של מעלה גובש במטרה לשמש מכשיר ניהולי יעיל וברור לכל ממלאי תפקידים ניהוליים בפירמה, ואנחנו משוכנעים שיישומו תורם גם לחוסנם הכלכלי והמוסרי של המשק והמדינה.
הקוד מתאים לכלל העסקים ויכול להעניק יתרון ערכי ותחרותי לאלה שיטמיעו את עקרונותיו, והודות לכך יערכו נכון גם להתמודדות עם סיכונים וגם לזיהוי הזדמנויות.
להורדת הקוד המלא לחצו כאן

סקירה כללית
אחריות חברתית כחלק אינטגרלי מניהול וקבלת ההחלטות בפירמה

עקרונות וקריטריונים בנושא ניהול האחריות החברתית
מדיניות, יישום, הטמעה

עקרונות וקריטריונים בנושא מוצרים, פרסום, שיווק ולקוחות
מוצרים "הגונים", פרסום הוגן

עקרונות וקריטריונים לסביבת עבודה
דאגה לעובדים ושמירה על כבודם

עקרונות וקריטריונים למעורבות בקהילה
כבוד, תרומה, שותפויות והעצמה

עקרונות וקריטריונים בנושא איכות הסביבה
הסביבה היא ערך

עקרונות וקריטריונים בנושא שותפים ושרשרת אספקה
הרחבת תפישת האחריות החברתית לספקים ושותפים

עקרונות וקריטריונים בנושא זכויות אדם ואזרח
ללא אפליה, ללא דעות קדומות

עקרונות וקריטריונים לממשל תאגידי
דיאלוג, שקיפות שותפות ודיווח

הגדרות ומושגים

מקורות מידע