זרקור מעלה | קול קורא מגוון ביולוגי

קול קורא עבור חברות ממשלתיות וחברות עסקיות שכבר פועלות להטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי תכנון וניהול בנוגע להגשת הצעה לפרויקט להתאמת פעילות החברה לסטנדרטים סביבתיים גבוהים.

במסגרת הפרויקט  עמדו לרשות החברות הזוכות יועצים מקצועיים, אשר תמכו במציאת פתרונות חדשניים למזעור טביעת הרגל האקולוגית של החברה, בניהול הסיכונים, הקטנת עלויות תפעול ועוד. לזרקור המלא, לחצו כאן