חברות גלובליות תורמות 1% ומה בישראל?

דף מידע | תרומות תאגידים בעולם וישראל 2014

על בסיס נתוני התרומה העדכניים של החברות הגלובאליות שפורסמו בשנת 2013 (לא פורסמו עדיין הנתונים לשנת 2014), בדקנו את היחס לנתוני התרומה בישראל בנקודת הזמן הנוכחית. הנתונים העולמיים מציגים סטנדרט של 1% תרומה מהרווח לפני מס. בישראל, בקרב החברות המשתתפות בדירוג מעלה 2014 הנתון החציוני הוא 0.8% לעומת נתוני התרומה בחברות ת"א 100, העומדים על 0.25% מהרווח לפני מס.

דף מידע להורדה >>> לחצו כאן
doners2014