יום אחריות חברתית בעסקים 2014

יום האחריות החברתית בעסקים 2014
כי אחריות חברתית עובדת בשביל כולנו!

ביום 10.6.14 יצוין לראשונה יום האחריות החברתית בעסקים.

כמובילי הנושא בישראל, החלטנו ליזום את היום, בשותפות עם החברות העסקיות ברשת מעלה, מתוך כוונה לבסס מסורת שנתית שמטרתה הרחבה והגברת החשיפה והמודעות לנושא האחריות החברתית לכלל העסקים בישראל, גדולים בינוניים וקטנים, לעובדים ולציבור.

יום האחריות החברתית בעסקים ייפתח באירוע חגיגי בהשתתפות ראשי החברות הגדולות במשק, בו ייחשפו תוצאות דירוג מעלה 2014, תיערך פתיחה חגיגית של יום המסחר בבורסה לני"ע בהשתתפות מנכ"ל הבורסה וראשי החברות ויוענק אות הגיוון בעסקים ע"ש דב לאוטמן ליוזמות לשיפור הגיוון בתעסוקה.

מעלה מאמינה כי לעסקים בישראל יש תרומה רבה לחברה ולסביבה בה הם פועלים והם בעלי כוח להוביל שינוי חיובי גם מעבר לעסק עצמו בנושאים כגון: הרחבת שוק העבודה וקליטה של אוכלוסיות ערבים, חרדים, אנשים עם מוגבלויות, שמירה על הסביבה, הגברת העשייה בקהילה, מתן תנאי עבודה הוגנים ופיתוח של עובדים ועוד. עסקים רבים שותפים לפעילות בתחומים אלה. נושאים אלה טופלו בישראל במקביל לעולם במהלך העשור האחרון בהיקף הולך וגדל.

למעשה, יום זה מהווה יום שיא לנושא אחריות חברתית של עסקים ובמהלכו יוצעו לארגונים פעילויות להעלאת המודעות לנושא ושיתוף העובדים. ביום זה נציג בפניהם מידע בנושא, דרכי פעולה מומלצות לשיפור מחויבותם לסביבתם, לעובדיהם ולקהילה בה הם פועלים. בנוסף ייתמך היום בקמפיין ארצי לחשיפת הנושא לציבור הרחב .

לקראת היום ערכנו "אינדקס ארגונים חברתיים", המציג רשימה של ארגונים ממגוון תחומים, לשיתופי פעולה והצעות לפעילויות מהם יוכלו החברות לבחור פעילות מתאימה לעובדיהן. בין הפעילויות המוצעות – סדנאות דיון על נושאי אתיקה, פעילות חוויתית בנשוא סביבת עבודה רב תרבותית וקבלת האחר,פעילות בתחום רכיבה על אופניים, פעילות חוויתית בנושא בריאות ואורח חיים בריא, ועוד ועוד.