כיצד עסקים יכולים לתרום לצמצום העוני ואי השוויון?

פורסם ב-28.10.2015

בכדי לסייע לחברות לעמוד ביעדים שנקבעו בועידת האו"ם לפיתוח בר-קיימא כחלק ממאמץ גלובלי לשים קץ לעוני, לאפשר בטחון תזונתי, להתמודד עם שינויי האקלים ועוד, פותח המצפן ליעדים לפיתוח בר-קיימא ע"י ארגון הגלובל קומפקט, בשיתוף WBCSD וארגון ה-GRI. המצפן מספק הדרכה לשילוב היעדים באסטרטגיה העסקית של החברה כמו גם כלי ניהול ומדידה.

לזרקור המלא, לחץ כאן.