מהו דירוג מעלה?


אודות דירוג מעלה

דירוג מעלה, שהושק ב- 2006, מקנה לחברות הגדולות במשק כלים לניהול והטמעה של תחומי האחריות התאגידית.
הדירוג מאפשר מדידה שנתית, מיפוי פערים והגדרת יעדים לשיפור ביחס לנורמות והסטנדרטים בישראל. הקריטריונים בדירוג נקבעים על ידי ועדה ציבורית עצמאית המורכבת ממומחי תוכן, אקדמיה, ראשי ארגונים חברתיים סביבתיים ונציגי המגזר העסקי.

הצעת הערך של דירוג מעלה

מעלה רואה את עיקר הערך בהשתתפות מתמשכת בדירוג במספר צירים מרכזיים:
מיפוי וניהול תהליכים ארגוניים באחריות תאגידית– זיהוי פערים ותהליכים קיימים, וקביעת יעדים לתכניות עבודה עתידיות
• השוואה (בנצ'מארק) סקטוריאלית ומשקית ביחס לחברות בדירוג- כל חברה משתתפת מקבלת משוב בו מפורטות התוצאות לכל תחום נבדק, כולל השוואת ביצועיה ביחס לשנים קודמות, בחינת הביצועים אל מול חברות בעלות אופי פעילות דומה וכלל החברות המשתתפות.
• זיהוי וסימון תחומים חדשים שעשויים להתפתח לפרקטיקות מקובלות- תהליך עדכון הקריטריונים בודק ואוסף תהליכים שמתפתחים בעולמות התוכן של הדירוג (התפתחויות רגולטוריות, קריטריונים רלוונטיים מדירוגים מקבילים בעולם, נהלים וסטנדרטים מתקדמים של חברות ועוד)
ביטוי פומבי למחויבות החברה לניהול וטיפול מתמשך באימוץ הסטנדרטים הוולונטאריים המקובלים בתחום האחריות התאגידית בישראל.

מה נבדק בדירוג מעלה?

pei_small

 • היבטים אתיים בתהליכים עסקיים
 • בריאות, בטיחות ואיזון
 • אחריות ברכש
 • גיוון והכלה
 • תרומה לקהילה
 • מעורבות חברתית של עובדים
 • ניהול ואסטרטגיית איכות סביבה
 • אקלים ואוויר
 • פסולת, מחזור ומים
 • ממשל תאגידי
 • ניהול ודיווח חברתי סביבתי

להורדת שאלון דירוג מעלה 2018, לחצו כאן<<