דו"ח אחריות תאגידית לשנים 2013-2014 | טמבור

פורסם ב-09.05.2016

טמבור פרסמה לאחרונה דו"ח אחריות תאגידית ראשון לשנים 2013-2014, והינה חברת הצבע וחומרי הגמר הראשונה המדווחת על השפעותיה החברתיות והסביבתיות. הדו"ח נכתב ברוח עקרונות ה-GRI ומכיל מדדי דיווח מתקן G4.

הדו"ח מתייחס להישגי החברה ושאיפותיה לעתיד בכל הנוגע לקידום טובת הלקוחות, המעורבות החברתית-קהילתית של החברה, סביבת העבודה והיבטים אתיים, שמירה על הסביבה ופיתוח מוצרים ידידותיים לסביבה ועוד.
לזרקור המלא, לחצו כאן.