מה הציבור הישראלי חושב?

 

    • סקר GlobScan Radar הוא סקר עולמי מוביל של חברת GlobScan המנתח טרנדים המתמקדים בעסקים והתפקיד החברתי שהם ממלאים. הבדיקה מתבצעת אחת לשנה ב 20-30 מדינות. לראשונה השנה, מעלה עסקים מנהיגים אחריות חברתית, הזמינה את הסקר גם בישראל. מבצעי הסקר בישראל הם רותם TRI מחקרים אסטרטגיים בהתאם לבסיס השאלות והמתודולוגיה העולמיים. הסקר נערך בקרב מדגם של שתי קבוצות מקבילות של 500 איש המייצגות את האוכלוסייה הבוגרת במדינת ישראל . הסקר בוצע במהלך החודשים ינואר-פברואר 2014


להורדת המצגת GLOBE SCAN MAALA2014

  • תוצאות הסקר מאפשרות מבט השוואתי עולמי וישראלי של הציפיות מהחברות העסקיות והתפיסות של הציבור לגבי מגזרים וסקטורים שונים. בין הנושאים המרכזיים הנכללים במרחב ההשפעה החברתית של עסקים נבדקו: רמת אמון בעסקים ובגופים ציבוריים, ציפיות ותפיסות לגבי אחריות חברתית בעסקים, צרכנות אחראית, סביבה וכמובן הסוגיות הייחודיות לכול מדינה.
  • ארגון מעלה סבור כי הסקר מספק בסיס ידע מקיף לבחינת התפקיד החברתי של עסקים בישראל ומלמד על החשיבות של המשך טיפול והעמקה באחריות תאגידית.