סיכום כנס האנרגיה והגז

פורסם ב-17.02.2015

כנס האחריות התאגידית במשק האנרגיה והגז הטבעי, המשותף למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים ולארגון מעלה, הניח את היסודות לקידום התחום בישראל. הכנס ריכז את מירב השחקנים המשמעותיים בענף ואפשר דיאלוג ראשוני על ציפיות מחזיקי העניין.

לזרקור המלא, לחץ כאן.