עד כמה הציבור סומך על המוסדות השונים? תוצאות בקרוב