שטראוס השיקה סדרה של מסמכי מדיניות בנושאי מהותיים תוך הרחבת התשתית האתית של הקבוצה

קבוצת שטראוס פרסמה לאחרונה קוד אתי מרוענן המלווה בשורה של מסמכי מדיניות המכסים היבטים אתיים מרכזיים בפעילות הקבוצה.  החידוש המהותי ביותר הינו גיבוש ופרסום מסמכי מדיניות על שורת נושאים כגון: הגנת מידע ופרטיות, מדיניות למניעת שחיתות ושוחד, זכויות אדם, גיוון והכלה, בטיחות מוצר, קיימות סביבתית, שיווק אחראי, רכש אחראי, בטיחות וגהות תעסוקתית ועוד.

מסמכי המדיניות מציגים באופן פומבי את המחויבות של החברה, מנהליה ועובדיה בנושאי אתיקה מהותיים לפעילות הקבוצה. המסמכים נכתבו תוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם מעל 100 מנהלים ממגוון חברות ומדינות בעולם.

לזרקור המלא והדוח, לחצו כאן