ECI ממציאים את העתיד מחדש

פורסם ב-08.11.2015

בדו"ח האחריות התאגידית שלה לשנת 2014, מתארת חברת ECI כיצד היא מייצרת ערך לחברה ולסביבה במסגרת הפעילות העסקית שלה ברחבי העולם. הדו"ח מתייחס לארבעה נושאים שזוהו כמהותיים לחברה ולמחזיקי העניין שלה: אלסטיות, יעילות, עובדים ואתיקה.

לזרקור המלא, לחץ כאן.