ESG בשרשרת האספקה 2024

 

דיקוג מעלה בייסיק 2024
דירוג מעלה Basic לאחריות חברתית מיועד לחברות בסדר גודל בינוני ונוספות ומהווה תו איכות חדשני עבור חברות אחראיות במשק הפועלות לפרקטיקות ניהול מתקדמות מכלל הסקטורים השונים. החברות הנכללות בדירוג מהוות את מאגר הספקים האחראיים של מעלה אשר זמין לכלל החברות במשק ויאפשר בחירה של ספקים עם תו איכות חדשני וייחודי.

הרכש של החברות הגדולות בישראל מסתכם במיליארדי שקלים ומשפיע על מעגל עסקי רחב. אחריות תאגידית ו-ESG בשרשרת האספקה משמעותה קידום הכללים של התנהלות אחראית גם בקרב הספקים עימם עובדת החברה. דירוג מעלה התרחב גם לחברות אלה המחויבות לאחריות, שקיפות והוגנות.

הדירוג הושק ב-2015 כדרך להעלאת מודעות והתנעת תהליכי עבודה בתחומי האתיקה, איכות סביבה, זכויות עובדים, גיוון בתעסוקה ועוד – גם בקרב חברות בגודל בינוני ונוספות.

לפרטים נוספים והצטרפות נא לפנות במייל: yanai@maala.org.il (ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום. פרטי הדיווח בשאלון הינם פנימיים וחסויים לחלוטין)

 

החברות המשתתפות בדירוג מעלה Basic לשנת 2024: 

Altavia Israel
מדורגת משנת: 2024

ArcBio
מדורגת משנת: 2024

AU10TIX
מדורגת משנת: 2024

Global Teknion
מדורגת משנת: 2024

HB Safety
מדורגת משנת: 2023

John Deer – JDBH
מדורגת משנת: 2023

Polytex Technologies
מדורגת משנת: 2024

Sela Software Labs
מדורגת משנת: 2024

TSG IT מערכות מתקדמות
מדורגת משנת: 2021

אוניפארם
מדורגת משנת: 2020

אורד
מדורגת משנת: 2017

אורטל שירותי השמה
מדורגת משנת: 2021

אפקון אחזקות
מדורגת משנת: 2023

ארומה אספרסו בר
מדורגת משנת: 2015

אריאל וימאזור בקרה תנועה וחניה
מדורגת משנת: 2024

ארכיב 2000
מדורגת משנת: 2022

בדראן התקנות
מדורגת משנת: 2023

גלובוס לוגיסטיקה
מדורגת משנת: 2024

גלובל רוטו שקע
מדורגת משנת: 2018

דורות
מדורגת משנת: 2016

דפוס בארי
מדורגת משנת: 2020

הארכיברים
מדורגת משנת: 2017

הדיה
מדורגת משנת: 2017

חברה לניהול דיזינגוף סנטר
מדורגת משנת: 2016

טווס
מדורגת משנת: 2016

לגין טובופלסט
מדורגת משנת: 2018

מנוליד חירות מערכות בע"מ
מדורגת משנת: 2024

מערכות בנייה BSE
מדורגת משנת: 2023

מרכז העתקות
מדורגת משנת: 2018

נתיבי המפרץ
מדורגת משנת: 2023

סמי נג'מי הנדסה ופרוייקטים
מדורגת משנת: 2023

עמוס גזית
מדורגת משנת: 2017

פורטיסימו
מדורגת משנת: 2024

פיקה תשתית עבודות פיתוח
מדורגת משנת: 2024

פליינג קרגו
מדורגת משנת: 2022

קבוצת פנקס
מדורגת משנת: 2023

קומבה
מדורגת משנת: 2023

קונסיסט
מדורגת משנת: 2017

קשרי קהילה CR
מדורגת משנת: 2022

ש.כ. מאגרי אנוש
מדורגת משנת: 2017

שיאון ביוטקסט מדיקל
מדורגת משנת: 2021

תמורה
מדורגת משנת: 2023

תרמוקיר תעשיות
מדורגת משנת: 2015

 

חשיפת דירוג מעלה 2023 בבורסה לניירות ערך בתל אביב. צילום: אבשלום ששוני