Statoil 2016

חברת Statoil (סטאטאויל) היא חברת אנרגיה נורבגית בין לאומית הפועלת ב-38 מדינות ברחבי העולם. החברה היא המייצאת השנייה בגודלה של גז לאירופה. בשנת 2016 הייצור הכולל מנכסים המופעלים על ידי החברה היה כמיליארד שווה ערך חביות נפט (BOE).
מסגרות אחריות תאגידית- IPIECA, Global Compact, PACI, GRI, EITI

פעילות סביבתית- החברה פועלת לצמצם את טביעת הרגל הסביבתית שלה ולשם כך היא הצטרפה לשותפות לצמצום פליטות מתאן בסקטור האנרגיה והגז שמובלת על ידי ה-UNEP. החברה הורידה את כמות פליטות הפחמן שלה מ-16.3 מיליון טון ב2015 ל-15.4 בשנת 2016 וכמו כן הורידה את פליטות המתאן ב33%. החברה משקיעה במגוון טכנולוגיות לצמצום טביעת הרגל הסביבתית שלה כמו מתקנים ימיים ויבשתיים לתפיסה ואחסון של פליטות פחמן (CCS), טורבינות רוח ימיות לייצור חשמל, כלי תחבורה ימיים להעברת המחצבים שהינם יעילים אנרגטית, מערכות ניטור של פליטות ועוד.

רכש והשקעה מקומית– החברה מדגישה את חשיבות התרומה שלה למשק המקומי במקומות בה היא פועלת. בשנת 2016 הושקעו מעל 14 מיליארד דולר בפעילויות עסקיות מול ספקים מקומיים  המהווים כ-80% מסך הרכש של החברה. בנוסף השקיעה החברה כ-17.6 מיליון דולר בפעילות קהילתית. חלק ניכר מההשקעה הולך לפעילות של מכוני מחקר וקרנות מלגות אקדמיות בנורווגיה ובמקומות אחרים בהן פועלת החברה.

העסקה- סטאטאויל נחשבת לאחת החברות הכי נחשקות לעבוד בהן ושמרו בשנת 2016 על המקום הראשון כחברה המבוקשת ביותר לעבודה בקרב סטודנטים להנדסה בנורבווגיה. החברה מעסיקה 20,539 עובדים ברחבי העולם.

להורדת הדוח השנתי המלא- לחצו כאן.