ליווי והכשרת מנהלים

הכשרת המנהלים לקליטת עובדים מאוכלוסיות מגוונות היא ערובה להצלחה. בהעדר הכשרה מתאימה עלול להיווצר אפקט  "דלת מסתובבת" בו עובדים מאוכלוסיות מגוונות שזה עתה נקלטו ייפלטו עקב קליטה לקויה הנובעת בחלקה מחוסר מודעות או חוסר הירתמות של מנהלים לתהליך הייחודי.

כיל- תכנית רב שנתית לקליטה ושילוב עובדים עם מוגבלויות במפעלי החברה בישראל. בתהליך הקליטה ישנה חניכה והכשרה צמודה למנהלים ישירים על ידי אנשי משאבי אנוש בחברות. כמו כן, נשמר קשר רצוף בין משפחות העובדים המשולבים במפעלים למנהלים ולאנשי משאבי אנוש. יחידות המעסיקות עובדים אלו מדווחות מדי חודש להנהלה על התקדמותם והשתלבותם של העובדים.

בנק הפועלים (זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – התכנית האסטרטגית המקיפה של הבנק ליצירת מגוון בקרב עובדי הבנק רואה בהכשרת וליווי מנהלים אשר במחלקותיהם ישנם עובדים מאוכלוסיות מגוונות נדבך חשוב בהכלת העובד המגוון ומשקיעה בליווי זה תשומת לב רבה.

דלויט בריטמן אלמגור זהר – "חוזק הנובע משונות תרבותית" הינו אחד מערכי היסוד של החברה וצוות מגוון מעניק ערך מוסף ללקוח בעבודת הייעוץ. לשם עמידה ביעדי התכנית לגיוון, ניתן למנהלים ליווי לניהול הגיוון באמצעות הכשרות וסדנאות.

שירותי בריאות כללית (זוכת אות הגיוון לשנת 2015) – בשיתוף עם משרדי ממשלה ועמותות פיתחה ומיישמת מודלים להכשרה והשמה של יוצאי אתיופיה לתפקידים בשורותיה. שירותי בריאות כללית מקיימת הכשרות תומכות למנהלים קולטים ולרכזי גיוס ומיון כדי לאפשר לאנשי צוות מאוכלוסיות מגוונות קליטה נאותה לתפקידים.

Procter & Gamble Israel – כחלק מתכנית שימור העובדים מאוכלוסיות מגוונות לאחר קליטתם, 100% מהמנהלים לעובדים אלו משתתפים בתוכנית מנטורינג – נחנכים בתהליך על ידי מומחית בתחום. בהמשך להצבת הצלחת הפרויקט כיעד עסקי ארגוני נבנתה תכנית engagement מתמשכת לעובדים ליצירת סביבה מכילה. התכנית כוללת הדרכות, הרצאות, סיורים וכו' לארגון.

תקשוב – תקשוב מעבירה הכשרות ייחודיות למנהלים הקולטים עובדים מאוכלוסיות גיוון; מטרתן לשקף למנהלים את ייחודיותם של עובדים אלו בהקשר התעסוקתי ולתת להם כלים להבנה ולניהול. חלק מההכשרות נעשות באמצעות גופים המתמחים בהעסקה של אוכלוסיות מגוונות.
מחלקת משאבי אנוש והדרכה מלווה את מנהלי התפעול בקליטת ובהעסקת עובדים מאוכלוסיות גיוון למוקדי החברה ומתקיימות הערכות מצב לאיתור קשיים והגשת פתרונות. במועמדותה לשנת 2016 מציגה תקשוב יוזמה לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות במוקדי השירות. לשם כך פותח מערך הדרכה לסיוע לגורמים השונים בשילוב מוצלח של עובדים עם מוגבלות. הערכה הייעודית למנהלים המלווים, למשל, כוללת בנק של דילמות מקצועיות ודרכי התמודדות, נהלי החברה, והסבר על מעקב השתלבות העובד.

הניתוח והעיבוד נעשו ע"י הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה.