למה להשתתף בדירוג מעלה?

דירוג מעלה הושק על ידי מעלה ב- 2003 במטרה להרחיב את המודעות לתחום האחריות החברתית ולשפר אתה התנהלות הארגונית. הדירוג מודד עסקים בישראל על פי רמת ניהול האחריות החברתית ופונה לכ- 290 החברות הגדולות במשק, ציבוריות ופרטיות.
החברות המשתתפות מקבלות עם תום התהליך דו"ח מפורט המציג את מקומן ביחס לחברות אחרות במשק, במטרה לסייע להן לשדרג את רמת ניהול האחריות החברתית בפירמה.

למידע נוסף על דירוג מעלה, לחצו כאן.